Skip links

usluge

KREIRAMO

Osmišljavanje i provedba kampanja 

Digitalni marketing i upravljanje društvenim mrežama 

Razvijanje sadržaja za digitalni marketing i društvene mreže 

Osmišljavanje i provedba promocija 

Osmišljavanje i provedba promocija na prodajnom mjestu 

Izrada fotografija, videa, animacija i aplikacija 

Osmišljavanje tekstova za marketinške materijale 

Osmišljavanje i razvoj marketinških materijala