Skip links

usluge

SPORTSKI MARKETING

Planiranje i storytelling 

Organizacijska podrška 

Upravljanje odnosom sa sponzorima 

Organizacija dokaznog materijala 

Upravljanje dionicima 

Događaji i komunikacija